Košík 0,00 EUR

Branding - Podpora značky

Branding nie je len o vašich výrobkoch, ale aj o vašej spoločnosti!
  • Zviditeľnite sa na trhu práce
  • Upútajte pozornosť tých najlepších
  • Inzerujte svoju firemnú kultúru

Branding - Podpora značky

Vaša firemná značka je veľmi cennou hodnotou. Prostredníctvom nej sa identifikujete aj na trhu práce vo svojom odvetví a získavate záujem potencionálnych uchádzačov. Vedieť, ako vašu firemnú značku propagovať na trhu práce, je kľúčom pre pritiahnutie najlepších zamestnancov, a teda aj k úspechu. Poradíme vám, ako vašu firmu na trhu práce čo najlepšie a najviac zviditeľniť a osloviť tú správnu cieľovú skupinu, či už prostredníctvom bannerových kampaní, zverejnením loga v sekcii TOP zamestnávatelia, priamej komunikácii s uchádzačmi pomocou mailingu alebo v sekcii kariérneho poradenstva.


Máte záujem o túto službu alebo ďalšie otázky? Obráťte sa na vášho obchodného zástupcu Monster alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0850 606 013 a e-mailovej adrese predaj@monster.sk.
Máte otázky?
Zavolať 0850 606 013